Arien van den Berg & Zn.

Doejenburg 9/A

4024HE Eck en Wiel

0344-601967

arienvdberg@hetnet.nl

Fruitteeltbedrijf H. Nap

project project project project

OPDRACHTGEVER: H. Nap

Voor de aardbeien is een juiste CO2-bemesting van het allergrootste belang. Dat is algemeen bekend in de glastuinbouw. Maar bovendien dat het een kostbare zaak is. Arien van den Berg heeft, samen met Nefit, daarvoor een speciale cascadebouw ontwikkeld. Dat wil zeggen een serie geschakelde hoogrendementsketels type 100KW Topline.

Bij Fruitteeltbedrijf H. Nap uit Ingen bouwden we acht ketels in serie met een heel bijzonder schoorsteensysteem. De schoorsteen is groter dan normaal en heeft een omkeersysteem waardoor de ketels overdag stoken. De warmte wordt opgeslagen in een buffervat en die opslag wordt ‘s nachts gebruikt om te verwarmen. Het bijzondere van dit systeem is dat bij elke plant een miniscule kleine opening in een verdeelsysteem de juiste hoeveelheid CO2 afgeeft.

Bij H. Nap kwamen we tot de volgende reductie en die is exceptioneel: Eerst werd met 1 ketel gestookt van 1500kw die altijd 100% brandde. Het verbruik was maar liefst +/- 750.000 kuub gas! Nu met de cascadeopstelling van 8 ketels Nefit Topline die op laaglast van 20kw werken is een reductie bereikt naar een verbruik van 300.000 kuub gas. Een winst van 450.000 kuub gas en voldoende CO2 om te bemesten.

datum

2010

werkzaamheden

cascadebouw, CO2-bemesting